Spółdzielcza Grupa Bankowa

Kredyty

Kredyty dla firm

KREDYT INWESTYCYJNY:

 • przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego - stworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych,
 • przedmiotem kredytu inwestycyjnego mogą być wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w obrocie gospodarczym lub życiu publicznym, a w szczególności przedsięwzięcia zmierzające do dalszego rozwoju,
 • wykorzystanie kredytu jednorazowo lub w transzach,
 • indywidualne zasady spłaty kredytu,
 • możliwość zastosowania karencji w spłacie kredytu,
 • udzielany na okres do 15 lat,
 • możliwość finansowania do 100% wartości inwestycji,
 • dogodne formy zabezpieczeń.

 

KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM:

 • kredyt udzielany jest w formie odnawialnej linii kredytowej, przeznaczony jest dla podmiotów posiadających rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym, umożliwia pozyskanie środków obrotowych na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością,
 • udzielany na okres 12 miesięcy, z możliwością odnowienia (jeżeli zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka, okres kredytowania może być wydłużony do 5 lat),
 • niskie koszty – odsetki pobierane są tylko za faktycznie wykorzystany kredyt,
 • umowa o kredyt zobowiązuje kredytobiorcę do przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem rachunku bieżącego,
 • dogodne formy zabezpieczeń.

 

KREDYT OBROTOWY :

 • przedmiotem kredytu jest finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, zakup środków do produkcji,
 • indywidualne zasady spłaty kredytu – jednorazowo lub w ratach,
 • dogodne formy zabezpieczeń.