Spółdzielcza Grupa Bankowa

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Masz pewność, że środki pieniężne ulokowane w Banku Spółdzielczym w Środzie Wielkopolskiej na rachunkach np. lokatach terminowych, rachunkach bieżących, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych do wysokości 100 000 euro gwarantowane są w całości przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Podstawą obliczenia kwoty gwarantowanej jest suma środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach jednej osoby w danym banku, natomiast w przypadku rachunku wspólnego (np. współmałżonków) każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota limitu gwarancji 100 000 euro.