Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej

Spółdzielcza Grupa Bankowa

1
2
3
4
5
6
7

Komunikat w sprawie gier organizowanych w sieci Internet

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471 t.j.) zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet przez podmioty, które nie posiadają wymaganego ustawą zezwolenia. Niedozwolone jest wykorzystywanie kart płatniczych oraz innych instrumentów bądź usług płatniczych oferowanych przez Bank do dokonywania transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych niezgodnie z wyżej wymienioną ustawą.

Ważny komunikat

W związku z licznymi informacjami pojawiającymi się w mediach na temat "ataków hakerskich" na klientów bankowości elektronicznej, apelujemy o zwrócenie szczególnej uwagi przez Państwa na bezpieczeństwo korzystania z bankowości elektronicznej i realizację transakcji przy użyciu kart płatniczych w sklepach internetowych oraz korzystanie z dostępu do Państwa pieniędzy za pośrednictwem Internetu.

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZYKOSY

Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, przy ul. Stary Rynek 7/8, kod pocztowy: 63 – 000 Środa Wielkopolska, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000116255, NIP 7860006023, REGON 000506136, dalej „Bank”, sprzeda nieruchomość gruntową, niezabudowaną, położoną w miejscowości Krzykosy (gmina Krzykosy, powiat średzki, województwo wielkopolskie), przy ul Dolnej, stanowiącą działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 491/4 (jednostka ewidencyjna 302502 2 Krzykosy, obręb 0002-Krzykosy), o powierzchni 0,1759 ha, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1D/00013628/4. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy działka stanowi jednostkę ewidencyjna 302502 2 Krzykosy, obręb 0002-Krzykosy, z przeznaczeniem jako teren zabudowy usługowej – symbol U. Przedmiotowa działka posiada dojazd ul. Dolną do ul. Głównej(asfaltowej drogi powiatowej relacji Krzykosy-Borowo-Zaniemyśl). Działka ma kształt czworoboku zbliżonego do kwadratu, a jej teren jest płaski. Działka nie jest ogrodzona (częściowo w granicy działki znajduje się ogrodzenie jednej z sąsiednich działek, zabudowanej domem mieszkalnym). Działka jest w większości zadrzewiona samosiejkami drzew liściastych (głównie lipami, klonami, brzozami, topolami i osikami) i 1 sosną. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest jako grunty zadrzewione i zakrzewione Lz-RVI. Działka posiada dostęp do uzbrojenia technicznego – energii elektrycznej i wody. W sąsiedztwie przedmiotowej działki znajdują się działki zabudowane domami mieszkalnymi, boiska (orlik), działki niezabudowane oraz siedliska wiejskie.

Strony