Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej

Spółdzielcza Grupa Bankowa

1
2
3
4
5
6

Ważny komunikat

W związku z licznymi informacjami pojawiającymi się w mediach na temat "ataków hakerskich" na klientów bankowości elektronicznej, apelujemy o zwrócenie szczególnej uwagi przez Państwa na bezpieczeństwo korzystania z bankowości elektronicznej i realizację transakcji przy użyciu kart płatniczych w sklepach internetowych oraz korzystanie z dostępu do Państwa pieniędzy za pośrednictwem Internetu.

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZYKOSY

Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, przy ul. Stary Rynek 7/8, kod pocztowy: 63 – 000 Środa Wielkopolska, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000116255, NIP 7860006023, REGON 000506136, dalej „Bank”, sprzeda nieruchomość gruntową, niezabudowaną, położoną w miejscowości Krzykosy (gmina Krzykosy, powiat średzki, województwo wielkopolskie), przy ul Dolnej, stanowiącą działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 491/4 (jednostka ewidencyjna 302502 2 Krzykosy, obręb 0002-Krzykosy), o powierzchni 0,1759 ha, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1D/00013628/4. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy działka stanowi jednostkę ewidencyjna 302502 2 Krzykosy, obręb 0002-Krzykosy, z przeznaczeniem jako teren zabudowy usługowej – symbol U. Przedmiotowa działka posiada dojazd ul. Dolną do ul. Głównej(asfaltowej drogi powiatowej relacji Krzykosy-Borowo-Zaniemyśl). Działka ma kształt czworoboku zbliżonego do kwadratu, a jej teren jest płaski. Działka nie jest ogrodzona (częściowo w granicy działki znajduje się ogrodzenie jednej z sąsiednich działek, zabudowanej domem mieszkalnym). Działka jest w większości zadrzewiona samosiejkami drzew liściastych (głównie lipami, klonami, brzozami, topolami i osikami) i 1 sosną. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest jako grunty zadrzewione i zakrzewione Lz-RVI. Działka posiada dostęp do uzbrojenia technicznego – energii elektrycznej i wody. W sąsiedztwie przedmiotowej działki znajdują się działki zabudowane domami mieszkalnymi, boiska (orlik), działki niezabudowane oraz siedliska wiejskie.